Page 10 - e - dergi düzeltildi
P. 10

BİZ DE VARIZ

       TEKNOFEST
        T ü rk i y e ’ de
     millî      teknolojinin
     geliştirilmesi konusun-
     da kritik rol oyna-
     yan birçok kuruluşun

     paydaşlığıyla düzenle-
     nen Türkiye’nin ilk ve
     tek havacılık, uzay ve

     teknoloji festivalidir.


        2021 yılında 35
     farklı kategoride 111
     ülkeden ve 81 ilden

     44.912 takım ve 200.000
     kişi    TEKNOFEST'e
     b a ş v ur m u ş t ur .

     Yarışma başvuruları
     arasından 2.200 takım
     ve 13.000 yarışmacı
     ise   finalist     olarak
     yarışmıştır.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15