Page 5 - e - dergi düzeltildi
P. 5

Kıymetli Okuyucularımız,

       Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü Çalıkışu 81 dergisinde siz değerli okuyucularımıza
   birbirinden değerli çalışmaları sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.
       21. yüzyılda teknolojide, sosyal ve kültürel yapıda meydana gelen gelişmeler eğitim
   uygulamalarının da değişmesini ve çeşitlenmesini sağlamıştır. Söz konusu değişimlerin
   başında eğitimin bireylerin çok yönlü gelişimini sağlaması gerektiği düşüncesi oluşturmaktadır.
   Bununla birlikte bireyin sosyal yönünü vurgulayan, eğitimi hayatın kendisi kabul eden ve
   bireyin öğrenmesinden kendinin sorumlu olduğu eğitim anlayışı daha da önem kazanmıştır.

   Buna özellikle 2019 yılından itibaren bütün dünyada ve ülkemizde etkili olan pandeminin bir
   gereklilik hâline getirdiği eğitim teknolojileri, alternatif öğrenme yaklaşımları ve ortamları
   da eklenmiş ve eğitimi yeniden düşünmemizi gerektirmiştir.
       Nesnelerin interneti, 5G iletişim teknolojileri, etkileşimli eğitim ortamları, modü-
   ler sınıflar, uzaktan eğitim sistemleri, yapay zekâ uygulamaları, kodlama çalışmaları
   gibi birçok yeni uygulamayı pandemi döneminde deneyimledik ve bunlardan birçoğu
   yaşamımızda kalıcı hâle geldi.
       Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de değişime ayak uydurduk. Hatta
   birçok yeniliğe öncü olarak eğitim uygulamalarımızı eğitim teknolojilerine dayalı olarak
   gerçekleştirdik. Pandemi döneminde boş durmadık. İlimizde sınıflarımızı teknolojiyle
   donattık. Yazılım sınıfları kurduk. Yaşam becerilerini geliştirecek ortamlar hazırladık.

   Okullarımızı teknoloji üreten ortamlar hâline getirmek için bütün imkânlarımızı seferber
   ettik. Bütün okullarımızı kütüphanelerle donattık. Mesleki eğitim merkezleri oluşturduk.
   Bütün bu çalışmalarımızın odak noktası öğrencilerimiz ve ülkemizin geleceği.
       İlimizde 2019 yılından itibaren yürüttüğümüz Erzurum Başarıyı Artırma Programı’nı
   (ERBAP) uyguluyoruz. Bu programla millî, manevi değerlere bağlı, analitik düşünce
   yeteneğine sahip, çağın gerektirdiği gelişmeleri ve yenilikleri takip eden, sorumluluk sahibi,
   öz güveni yüksek, akademik yeterliliklerle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.
       Öğrencilerimizin akademik başarılarını geliştirmek ve onların ilgi, yetenek ve
   kişiliklerine uygun birer meslek sahibi olmalarını sağlamak için eğitim programımız ve

   ilimizin stratejik planı çerçevesinde birçok faaliyet yürütüyoruz. Çağın gerektirdiği bilgi
   ve becerilerle donanmış; fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı, kendi kültürünü özümsemiş,
   değerlerini yaşayan ve yaşatan bir gençlik yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda
   ilimizde yürüttüğümüz yüzlerce proje ve çalışmalardan dergimizin ilk sayısında sizlere
   kısa kısa örnekler sunduk.
       Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in öncülüğünde ilimizin çalışmalarını
   görünür kılmak, iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve çalışmalarımızı teknolo-
   jinin bize sunduğu imkânlarla siz değerli okuyucularımızla paylaşmak için dergimiz çok
   güzel bir fırsat oldu.
       Erzurum’umuzun eğitimde hak ettiği yeri alması için var gücüyle çalışan bütün
   meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Başarılarıyla bizleri gururlandıran

   bütün yavrularımızı gönülden tebrik ediyorum. Yaptığımız çalışmalarda bizlere sonsuz
   desteğini esirgemeyen velilerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.
       Eğitim bir gönül ve ekip işidir. İş birliği içinde çalışarak öngördüğümüz hedeflerimize
   ulaşacağımıza gönülden inanıyorum.
                                        S a l i h   K A Y G U S U Z
                                   Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10