Page 8 - e - dergi düzeltildi
P. 8

Dünyada ve ülkemizde hızla gelişen teknoloji, iş gücü ihtiyacını
   ve niteliklerini de hızlı bir şekilde değiştirmiş ve dönüştürmüştür.

   Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü karşılamak;
   öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslek-
   ler edinerek başarılı ve mutlu bir gelecek kurmalarını sağlamak ve

   işverenlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak
   için mesleki eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili
   çalışmalar meslek liselerine ilgiyi büyük oranda artırmıştır.

       Çıraklık ve iş başında eğitimin öneminin arttığı; dene-
   yimli, işten anlayan ve işverenlerin iş tanımalarında belirttiği

   bilgi, beceri ve donanıma sahip, yetişmiş insan gücüne ihtiyaç
   duyulduğu 21. yüzyılda Mesleki Eğitim Merkezleri büyük bir
   hizmeti yerine getirmektedir. Genç-lerimiz; zaman kaybetmeden

   daha genç yaşlarda Mesleki Eğitim Merkezlerinde kendi bilgi,
   beceri ve kişiliklerine uygun işlerde çalışabilmekte; meslek edi-

   nirken aynı zamanda belirli bir gelir de elde etmektedir.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13