Page 5 - 81- 7
P. 5

Kıymetli Okuyucularımız,

              Yoğun bir mesai neticesinde Kasım-Aralık sayımızı siz okuyucularımıza vak-


           tinde sunmanın mutluluğunu yaşarken Erzurum’un eğitimde yakaladığı başarıyı

           sürdürmek ve daha üst düzeye çıkarmak için eğitim camiamızın her bir ferdiyle


           şevkle çalışıyoruz. Buradaki çabalarımız hazinenin zenginliğini yansıtan birkaç pa-

           rıltıyı sayfalarımıza taşımaktan ibarettir.


              Dergimizin yedinci sayısında, Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen

           yüzlerce çalışma içinden bazılarını sizlere sunmaya çalıştık. Çalıkuşu 81 dergimiz-


           de eğitim camiamızın her bir fer¬dinin alın teri, gayreti ve samimi çalışmalarının

           sonuçlarından sadece birkaç örneği verebiliyoruz. Bu sayımızda sizlerle Olgunlaş-


           ma Enstitümüzün “Doğallığın Zarafeti” defilesini, “Yüz Günde Yeni Bir Nesil Do-

           ğuyor” “Tarih Yazan Çocuklar” projemizi, meslek liselerimizin ihracat başarılarını,


           Cengiz Dağcı Paneli’ni ve 24 Kasım Öğretmenler Günü gibi birçok yazı ve çalışma-

           mızı sizlerle paylaştık.


              Siz değerli okurlarımızla paylaştığımız çalışmalar, eğitim camiamızın alın terinin

           somut sonuçlarıdır. Arka planında büyük bir emek bulunmaktadır. Dolayısıyla başta


           öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, idarecilerimiz ve velilerimiz olmak üzere dergi ya-

           yın ekibimize ve bize desteğini esirgemeyen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.
                                                          Salih  KAYGUSUZ


                                                      E r z u r u m   İ l   M i l l î   E ğ i t i m   M ü d ü r ü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10