Page 10 - 81- 7
P. 10

Doğu kültüründe önemli yere


      sahip değerlerin unutulmaması için

      Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünün

      hazırladığı, 'Doğallığın Zarafeti' adlı
      defilede "ehram" olarak bilinen ko-

      yun yününden yapılan kıyafetler ta-

      nıtıldı.

         Atatürk Üniversitesi 15 Tem-

      muz Milli İrade Salonu'nda düzenle-

      nen defileyi protokol ve çok sayıda

      davetli izledi. Defile öncesi sahnede
      ihramın nasıl işlendiği ve örüldüğü

      canlandırıldı. Defile öncesi bir ko-

      nuşma yapan Millî Eğitim Müdürü

      Salih Kaygusuz, ihramın muhteşem

      bir giysi ve tamamen organik oldu-

      ğunu belirterek, şunları söyledi:

         "Bu defilede 26 ihram kıyafeti

      özgün şekilde tasarlanarak üretil-

      di. Tamamen koyun yününden elde
      edilen ve geleneksel bir dokuma

      olan ehramın orijinal 4 rengi var.

      Standart renklerin dışında yöremiz-

      de yetişen bitkilerden faydalanıp

      ehramı doğanın renkleriyle buluş-

      turmak ve yün iplikleri doğal renk-

      leriyle renklendirerek hem ehram
      ehramın kullanım alanını genişlet-

      mek hem de günümüz gençlerinin

      de kullanabileceği modern koleksi-

      yon yapmayı amaçlıyoruz.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15