ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden İş Birliği Mesajları

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundular.
Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden İş Birliği Mesajları

 

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz: "Bakanlığımız tarafından mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla; ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolleri imzalanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığımız; Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığı iş birliğiyle ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ve küresel rekabette etkin rol alacak, dijital çağın gerektirdiği nitelikleri taşıyan beşeri sermayenin yetiştirilmesine destek vermektedir." açıklamasında bulundu.

Kaygusuz: "Küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve ekonomik problemler, iklim değişikliğinin sürdürülebilir tarımsal üretime olumsuz etkileri ve savaşlar nedeniyle küresel ölçekte olumsuz etkilenen gıda tedarik zincirleri herkesin malumudur. Bu süreçte çevre ve biyolojik çeşitliliğin korunması önem kazanmış ve daha az kaynakla gıda talebinin karşılanmasına, nitelikli işgücüne ve teknolojiye olan ihtiyacı artırmıştır. Dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı, bilginin en güçlü tarımsal girdi olduğu bilinciyle; gençlerimizin tarımda daha etkin ve verimli bir şekilde yer alması için ülkemiz topraklarında eğitime entegre olmuş, doğru bilgiyle buluşan ve dünya ile rekabet edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bakanlığımız "Gelecek Tarımda Tarımın Geleceği Gençlerde" yaklaşımıyla çalışmalarını yürütmektedir." şeklinde konuştu.  

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar da "Mesleki ve Teknik Eğitim İs Birliği Protokolü" ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akar: "Ülkemiz son yıllarda tarım sektörünün yasal ve kurumsal çerçevesini güçlendirmeye yönelik ilerleme kaydetmiş ve tarımsal üretimi artırmaya yönelik tedbirler almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı üretimi desteklemeye, tarımsal verimliliği artırmaya ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına imkân veren politikaları uygulamaya koymuştur. Tarım alanıyla ilgili eğitimde iş birliği yapmak hayati önem taşımaktadır. Ülkemizin doğal kaynaklarının tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği konusunun gündeme gelmesi gibi pek çok unsur tarım ve eğitim dünyasının iş birliğini gerekli hâle getirmiştir. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımız güçlerini birleştirerek tarım, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği ve laboratuvar hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerimizin yeterliliklerini artırarak tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla 01.06.2022 tarihinde iş birliği protokolü imzalamıştır." ifadelerini kullandı.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı'nda; Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 123 okul, 9.309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan söz konusu protokol ile aşağıda verilen alanlarda iş birliği yapılacağı belirtildi.

 • ·    Okul yöneticisi ve öğretmenleri, teknik ve mesleki yönden her iki bakanlığın mevzuatı çerçevesinde belirlenecek
 • ·    Yabancı dil ağırlıklı olarak alan öğretim programları ve yüz yüze/dijital eğitim materyalleri hazırlanacak
 • ·    Alan derslerinde Tarım ve Orman Bakanlığı eğiticilerinin görev almaları sağlanacak,
 • ·   Alan öğretmenlerinin, ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa göre Tarım ve Orman Bakanlığının belirlediği atölye/laboratuvarlar, eğitim merkezleri, araştırma enstitüleri ve arazilerde iş başında eğitim düzenlenecek
 • ·    Alandan mezun öğrencilerin tarım sektöründe istihdamı için ortak proje ve çalışmalar yapılacak
 • ·    Alan öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimi/staj uygulamalarını bütçe olanakları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum veya kuruluşlarda yapmaları sağlanacak
 • ·    Alana uygun tohum, gübre, fide, canlı hayvan vb. temrinlik malzeme desteği sağlanacak
 • ·     Alana uygun donatım yapılacak
 • ·    Tohum yetiştirmeye yönelik ortaklaşa pilot çalışma ve uygulamalar yapılacak
 • ·    Hastalık, zararlı bitkiler, gübre, bitki besleme vb. konularda ortaklaşa çalışmalar yapılacak
 • ·   Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Dijital Tarım Kütüphanesi ve Tarım Orman Akademisine erişim izni sağlanacak
 • ·   Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki eğitim merkezlerinin ortaklaşa belirlenecek takvim ve program çerçevesinde çiftçi eğitim vb. faaliyetlerde kullanılması sağlanacak
 • ·    Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (proje, seminer, kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.) ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek
 • ·    Tarım teknolojilerindeki gelişmeleri, akıllı tarım, dijital tarım, dikey tarım, topraksız tarım vb. konularda öğretmen ve öğrencilere yönelik ortak eğitim faaliyetleri düzenlenecek
 • ·    Yerel çeşitler konusunda farkındalık oluşturmak üzere çalışmalar ve tescil edilen çeşitler hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacak
 • ·    Alan öğrencilerine başarı bursu verilmesine yönelik çalışma ve girişimlerde bulunulacak
 • ·    Okulların toprak, yaprak, su vb. analiz yapabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesi şeklinde belirlenmiş olan faaliyetler gerçekleştirilecektir

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Kaygusuz: "Protokol kapsamında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz,  "Tarım" ve "Laboratuvar Hizmetleri alanlarında eğitime başladı. Lisemizde meslek dersleri; İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ve Atatürk Üniversitesi arasında imzaladığımız protokol kapsamında Ziraat Fakültesinde görevli öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. "Bilerek Tarım", "Bilinçli Tarım", "Reel Tarım" ve "Bilimsel Tarım" yapma amacıyla eğitim hizmeti sunduğumuz okulumuzda; uygulamalı dersler Ziraat Fakültesinin laboratuvarlarında, bitkisel üretim alanlarında ve hayvancılık tesislerinde verilmektedir. Okulumuzda; oryantasyon programı, yerinde gözlem, iş başı eğitimi çerçevesinde geziler düzenlenmekte ve bu gezilerde öğrencilerimize, alanında uzman mühendislerden teorik ve uygulamaya dönük eğitim alma imkânı sunulmaktadır. Hâlihazırda okulumuza ait pansiyonumuz bulunmakta ve en iyi şartlarda eğitim almaları için öğrencilerimize her türlü imkân sunulmaktadır. Tarım alanında yetişmiş insan gücünü karşılamak, öğrencilerimizi; milletimize ve insanlığı faydalı bireyler olarak yetiştirmek, tarımın geleceğimiz için önemi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ortaöğretim kurumlarına tercih yapacak öğrencilerimize ve ailelerine tarım lisemizin sunduğu eğitim imkânlarını değerlendirmelerini ve geleceklerini Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde kurmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.   

Kaygusuz ve Akar, Millî Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimler olarak protokolde belirtilen görev ve sorumlulukları en üst düzeyde yerine getirmek ve iş birliğine ilişkin çalışmaları eş güdümle yürütmek için gayret ettiklerini ifade ettiler.

 

Muratpaşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi Eski Valilik Konağı Kat4 P.K. 25100 Yakutiye / ERZURUM - 0 442 234 48 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.