ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Sütü ile ilgili Bilgilendirme

Okullar,okulsutu.meb.gov.tr adresine

 

kullanıcı adı: kurumkodu (girilecek)

şifre: kurumkodu (girilecek)

 

olarak  girilerek sayfaya giriş yapabilirler.

Sayfaya giriş yapan okullar ilk önce şifrelerini değiştirip daha sonra gerekli işlemleri yapmalıdır.

 

 

 

OKULSÜTÜ 

PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

1‐   2014‐2015 eğitim – öğretim yılında, Okul Sütü Programı kapsamında süt dağıtımının kimlere ve nasıl yapılması planlanmaktadır?

 

Cevap: Okul Sütü Programı kapsamında, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 19/09/2013 tarih ve 28770 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/58) doğrultusunda 2013‐2014 eğitim‐öğretim yılının ikinci  döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacaktır.

 

 

2‐   Okul Sütü Kabul Komisyonu kimlerden oluşmaktadır?

 

 

Cevap: Okullarda, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla oluşturulmaktadır. Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik ‘Okul Kabul Komisyonu’ oluşturulmaktadır.

 

 

3‐   Okul Sütü Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara nereden ulaşılabilir?

 

 

Cevap: Ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı      resmi   web              siteleri  ve      www.okulsutu.meb.gov.tr      ile             www.okulsutu.com adreslerinden              ulaşılabilir.      Ayrıca    iletişim         için    tegm_okulsutu@meb.gov.tr      adresi kullanılmaktadır.

 

4‐  Sütler nasıl bir ortamda muhafaza edilmelidir?

 

 

Cevap:. UHT içme sütleri oda sıcaklığında, son kullanma tarihine kadar mikrobiyolojik olarak stabil kalabilmekte, sevkiyat ve depolamada soğuk zincir gerektirmemekte ve ambalajı açılmaması koşuluyla oda sıcaklığında muhafaza edilebilmektedir. Sütler, güvenli, serin, kuru ve güneş almayan, donmayı önleyecek, istiflenme yüksekliği kutu deformasyonunu engelleyecek şekilde, dağıtımı yapılana kadar koli üzerinde bulunan naylon kaplama (şirinkli) ile muhafaza edilmelidir. Yetkililer tarafından, mevsim şartları göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

 

5‐   İstifleme nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Uygulama Rehberinde de yer alan Teknik Şartnameye göre; İstifleme, Okul İdarelerinin gösterecekleri uygun yerlere, yüklenici/yükleniciler veya alt yükleniciler tarafından ambalajlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.

 

6‐   Okul sütleri en fazla kaç gün için teslim alınmalıdır?

 

 

Cevap: İlgili firma, en az 6 günlük okul sütü tüketim miktarını, dağıtımın yapılacağı haftanın en geç ilk gününe kadar mesai günleri ve saatlerinde okul idaresine tutanakla ve /veya sevk irsaliyesiyle teslim edecektir. Gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak Okul Sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde, 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.

 

 

7‐   Teslim alınan sütler, Okul Sütü Modülü Sistemine ne zaman girilecektir?

Cevap:  Yüklenici firma ile Okul Sütü Komisyonu mutabakat sağlayarak sütlerin teslimini müteakiben aynı gün, Modüle birlikte giriş yapacaklardır.

8‐   Artan sütler ne yapılmalıdır?

 

 

Cevap:  İl Okul Sütü Komisyonunun kararı ile mahallinde değerlendirilmelidir.(Öncelik aynı okulun veli izni olan öğrencilerine salı ve perşembe günü verilmesidir.)

 

 

9‐   Okul sütleri haftanın hangi günlerinde dağıtılacaktır?

 

 

Cevap:  2013‐2014  eğitim  –  öğretim  yılının  ikinci  dönemi  başından  itibaren,  her  hafta pazartesi‐çarşamba‐cuma  günleri  dağıtılacaktır.

 

 

10‐ Kız Meslek Liseleri uygulama anasınıflarına Okul Sütü Programı uygulanacak mı?

 

 

Cevap: Evet. Uygulama anasınıfları Okul Sütü Programı kapsamındadır.

 

 

11‐ Süt  dağıtımından  yararlanmasına  velisinin  izin  vermediği  çocukların  isimleri  de  e‐okul sistemine girilecek midir?

Cevap: Evet, söz konusu öğrencilere ait bilgilerin de e‐okul sistemine girilmesi gerekmektedir. 

12‐   Veli  önce  çocuğun  sütten  yararlanmasına  izin  verip,      sonradan  karar  değiştirip Vermiyorsa, ne yapılmalıdır?

 

 

Cevap: Karar değişikliği çocuğun öğretmenine bildirilmeli Veli İzin Formu (Ek‐3) doldurularak öğretmene verilmeli; öğretmen de velinin izin vermediğini e‐ okul sistemine işlemelidir.

 

 

13‐  ‘Süt içmek istemiyorum’ diyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlenmelidir?

 

 

Cevap: Ailesi süt içmesi için onay vermişse; öğrenci ikna edilmeye çalışılmalı, zorlama yapılmamalıdır. Sınıfta dağıtıldığı halde açılmamış olan süt kutuları tutanakla Okul Sütü Kabul komisyonuna teslim edilmelidir.

 

14‐ Okul Sütü Programı ile ilgili velilere yönelik yapılması gereken faaliyetler nelerdir?

 

 

Cevap: Bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, program kapsamında hazırlanmış olan www.okulsutu.com.tr adresindeki velilerin dikkat etmesi gereken konular                                                 ile Videoların izletilmesi tavsiye edilmelidir.

15‐ Okuldaki teslim alma irsaliyesi kaybolursa ne yapılmalıdır?

 

 

Cevap:  Sevk irsaliyesinin firmada kalan nüshasının onaylı sureti, Uygulama Rehberindeki Okul Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Ek‐6 ‘Okul Sütü Teslim Alma Tutanağına’ uygunluğu karşılaştırılarak okul idaresi tarafından saklanır.

 

 

16‐ İkili eğitimin yapıldığı okullarda okul sütü verilmeyen öğrencilerden süt içmek isteyen olursa bu öğrencilere süt verilebilir mi?

 

Cevap: Resmi/ özel tüm anaokulları, anasınıfları, uygulama sınıfları ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için veli izni doğrultusunda Okul Sütü Programı uygulanacaktır.

 

 

17‐ Öğrencilerin süt içmesini sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliği ile bir program hazırlanarak hem öğrenciler, hem veliler bilgilendirilerek Okul Sütü Programından yararlanmaları sağlanabilir.

 

 

18‐ İnternet olmayan köy okullarında e‐ okul ve Okul Sütü Modülüne   bilgi  girişleri nasıl yapılacaktır?

Cevap: Konu, Okul Kabul Komisyonu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmeli, gerekli destek alınmalıdır.

 

 

19‐ Köylerde geri dönüşüm için neler yapılmalıdır?

Cevap: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile mahalli idareler ile irtibata geçilerek çözüm bulunabilir.

 

 

20‐ Süt dağıtımı yapılacak özel anasınıfı / ilkokullarda süt dağıtımından önce kurum sahibinin veya mütevelli heyetinin izni gerekli midir?

Cevap:  Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul)

Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas

alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

21‐ Yüklenici firma sütü, planlanan tarihten sonra getirirse ne yapılmalıdır?

Cevap: Öncelikle İl Okul Sütü Komisyonuna haber verilmeli, İl Okul Sütü Komisyonu kararına göre belirtilen günlerde sütler dağıtılmalıdır.

 

SÜTLERİN DENETİMİ

 

 

 

 

1.        Okul sütlerinin denetimi nasıl yapılmaktadır?

 

 

Cevap: Okul sütlerinin denetimi , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Mevzuatına göre sürekli olarak yapılmakta olup; analiz sonuçları, Okul Sütü Modülü’nde yer almaktadır.

 

 

2.        Sınıf öğretmenine teslim edilen sütler, öğrencilere verilirken nelere dikkat edilmelidir?

 

 

Cevap: Ambalajların fiziksel kontrolü yapılmalıdır. Delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış

ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilmelidir.

 

 

3.        Okul Kabul Komisyonu teslim alınan sütlerin kontrolü sırasında bir olumsuzlukla karşılaşılırsa nereye müracaat etmelidir?

 

 

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu‘na müracaat etmelidir.

 

 

4.        Numunelerin analizi gereken durumlarda neler yapılmalıdır?

 

 

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesi sağlanmalıdır.Okul Sütü Modülüne gerekli girişler yapılmalıdır.

 

 

5.        Analiz sonuçlanıncaya kadar neler yapılmalıdır?

 

 

Cevap: Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı

durdurularak, diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilmelidir.

 

 

6.        Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinden toplam kaç adet numune alınması gerekmektedir?

 

 

Cevap: Her bir partinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunun numune alınması gerekmektedir.

 

 

7.         Alınan numunelerin kaç saat saklanması gerekmektedir?

 

 

Cevap: Tüketimi takip eden 72 saat süresince açılmadan saklanması gerekmektedir.

 

8.        Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin okulda dağıtılmasını durdurma yetkisi kimdedir?

 

 

Cevap: Okul Kabul Komisyonu.

 

 

9.        Analiz sonuçlanıncaya kadar okula gelen diğer parti sütlerin dağıtımına devam edilebilir mi?

Cevap: Evet, devam edilebilir.

 

 

10.     Okul sütlerinin, üretim ve son kullanma tarihini nasıl öğrenilebilir?

 

 

Cevap: Sütlerin kullanım tarihleri ambalaj üzerinde bulunmaktadır. Dağıtım öncesi öğretmenler tarafından kontrol edilecektir.

 

 

11.     Olumsuz hava koşullarından etkilenen sütler ne yapılmalıdır?

 

 

Cevap: Eğer sütler okullara teslimden önce bozulmuş ise teslim alınmayacaktır. Teslim alınan sütlerin depolanmasına yönelik tedbirler alınarak tutanakla tespit edilecek, buna rağmen depolama şartlarından kaynaklanan bozulma durumlarında, Okul İdaresi sorumlu olacak ve bozulan sütler bir tutanakla tespit edilip imha edilmesi için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir.

 

 

 

 

 

12.    Çocuk süt içtiği gün evde rahatsızlanırsa, ne yapılması gerekmektedir?

 

 

Cevap: Süt içtikten sonra 6 saat içinde çocukta karın ağrısı, kusma, ishal vb. sağlık şikayetleri oluşursa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve çocuğun öğretmenine durum bildirilmelidir.

 

 

13.   Sınıf öğretmeni süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlemelidir?

 

 

Cevap: Öncelikle okul yönetimine başvurmalıdır. Okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamalı, Şikayet Formu (Ek‐4) aynı sınıftaki bütün öğrenciler için doldurularak e‐okul sistemine girişi yapılmalı ve ailesi bilgilendirilmelidir. İl Okul Sütü Komisyonuna ivedilikle bilgi verilmelidir

Muratpaşa Mahallesi Merkez Yönetim Caddesi Eski Valilik Konağı Kat4 P.K. 25100 Yakutiye / ERZURUM - 0 442 234 48 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.