Erzurum Başarıyı Artırma Programı’nın 2. Amacı olan ''Öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak'' ve 5.Amacı olan ''Öğretmenlerimizin öğrenme ve öğretme motivasyonlarını artırmak'' kapsamında yapılacak faaliyetimize tüm ğretmen ve öğrencilerimiz davetlidir.