ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı 2019-2023) 5.10 “Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik mahalli düzeyde seminer ve kurs planlaması yapılacaktır” hedefi  kapsamında öğretmenlere yönelik  Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü, Uzman Psikolog Uğur ELMAS’ın konuşmacı olarak katıldığı “İletişimde Yeni Yaklaşımlar” konulu çevrimiçi seminer gerçekleştirdik.