Okullarımızda Bulunan Kütüphanelerin Tespiti Yapılacaktır.

Okullarımızda bulunan Kütüphane ve Z Kütüphane tespiti yapılacaktır. 31 Mart 2021 tarihine kadar aşağıda yazılı linke giriş yapılmalıdır.

https://forms.gle/2nfaSyqNajdUH3kW8  

Kurum Bilgi Sayfası

Okullarımız yeni açılan ERBAP web sitesi içindeki "Kurum Bilgi Formu"  veri girişine açılmıştır. "Kurum Bilgi Formuna" 12 Mart 2021 tarihine kadar veri girişi yapalirler. Okulun genel gürünümü için en az 2 adet fotoğraf, diğer alanlar için ise en fazla 2 adet fotoğraf yükleyiniz.

ERBAP Web Sitesi Kulanım Kılavuzu

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullar ERBAP Eylem Planları doğrultusunda 15-26/02/2021 tarihleri arasında web sitesine veri girişini yapalirler.

ERBAP Web Sitesi Kullanım Kılavuzu.>>>

ERBAP Web Sitesi Yayına Başladı.

Hazırlanan ERBAP Web Sitesi ERBAP programına yönelik okullarımızdan alacağımız bilgileri kısa sürede, daha kolay ve iş yükünü azaltacak şekilde almamıza yardımcı olacaktır.