ERZURUM BAŞARIYI ARTIRMA PROGRAMI (ERBAP) 2019-2023

Program, 6 amaç üzerine kurgulanmış, her hedefe ait çalışma da kendi içinde dört bölüme ayrılmıştır.

  • ERBAP çalışması birinci bölümünde kavramsal çerçeve yer almaktadır.
  • İkinci bölümünde programın oluşturulması sürecinde esas alınan mevcut durum göstergeleri bulunmaktadır.
  • Üçüncü bölümünde programa yönelik tespit edilen hedef faaliyetler ve alt eylemlere yer verilmiştir. Bu bölümde konu ile ilgili açıklamalar dipnotlarda gösterilmiştir.
  • Dördüncü ve son bölümünde ise öngörülen eylemlere yönelik eylem tablosu ve ilgili süreç göstergeleri ortaya konulmuştur.
  • İzleme ve değerlendirme süreçleri oluşturulacak süreç göstergelerinden hareketle modüller ve elektronik veriler aracılığıyla oluşturtulacaktır.