ERZURUM BAŞARIYI ARTIRMA PROGRAMI (ERBAP)

  • Erzurum Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından MEB 2023 Eğitim Vizyonu ışığında 2019-2023 Dönemi için hazırlanan bir programdır.

Nihai Amaç

  • “Millî manevi değerlere bağlı, analitik düşünce yeteneğine sahip, çağın gerektirdiği gelişmeleri ve yenilikleri takip eden, sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek, akademik yeterliliklerle donanmış bireylerin yetişmesini sağlamak.
  • İlimizdeki eğitim-öğretim faaliyetleri; geniş bir coğrafyada 168.420 öğrenci, 11.200 öğretmen ile 1240 kurumda yürütülmektedir.

GEREKÇE

  • 2023 Eğitim Vizyonu, merkezi ve yerel stratejik planların yerel uygulamalarının hazırlanması
  • Eğitim paydaşlarında gaye birliği oluşturulması
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin şeffaf, izlenebilir ve veriye dayalı bir bakış açısıyla yürütülmesi
  • Eğitim hizmetlerinde sosyo-ekonomik, coğrafi, kültürel tüm etmenlerin dikkate alınması
  • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla yürütülmesi
  • Gelişim ve değişimi önceleyen yönetişim anlayışının benimsenmesi
  • Eğitim faaliyetlerinin dinamik bir süreçte takip edilmesi