ERBAP (Erzurum Başarıyı Artırma Programı 2019-2023) “4.6 Toplumsal sorumluluklar ve gönüllülük kapsamında faaliyetler organize edilecektir.” hedefi ve amacı doğrultusunda oluşturulan yaban hayatı ve korunmasına yönelik broşür çeşitli iş yerleri kahvehaneler ile tüm okulların dijital ortamında öğrenci ve velilerimize ulaştırılacaktır. Halkın yaban hayatını daha yakından tanımalarını, nesli tükenmekle karşı karşıya kalan hayvanlara karşı bilinçlenmesini sağlamak hedeflenmektedir.