Erzurum Başarıyı Artırma Programı’nın 2. Amacı olan ‘’Öğrencilerimize Çağın Gerektirdiği Bilgi Ve Becerileri Kazandırmak’’ kapsamında 2021 Yılı eTwinning Okulu başvurusunu tamamlayan okullarımız.